GEOdesign

opinie geotechniczne

Opinie geotechniczne

Opinia geotechniczna jest dokumentem mającym na celu określenie kategorii geotechnicznej obiektu w zależności od wykazanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz określenie zakresu niezbędnych badań geotechnicznych pod projektowaną inwestycję.
badanie gruntu pod domki jednorodzinne

Badanie gruntu pod domki jednorodzinne

Wiedza na temat warstw gruntowych znajdujących się pod projektowanym obiektem budowlanym umożliwia Inwestorowi dokładniejsze oszacowanie kosztów związanych z budową. Konsultacja z naszym pracownikiem w zakresie konstrukcji posadowienia obiektu umożliwi weryfikację przyjętych w projekcie rozwiązań i optymalizację konstrukcji fundamentów pod względem bezpieczeństwa i kosztów
geolog

Dokumentacje badań podłoża gruntowego

Badanie podłoża gruntowego to rozszerzona w stosunku do opinii gotechnicznej forma sprawozdania z badań. Jest niezbędna w przypadku złożonych warunków gruntowych.
badanie zagęszczenia gruntu

Kontrola i badanie zagęszczenia gruntu

Kontrolne badania zagęszczenia gruntu mają na celu określenie czy wbudowany grunt został przygotowany zgodnie z założeniami projektowymi. Najczęściej kontroli zagęszczenia gruntu podlegają warstwy podłoża drogowego, podsypek pod posadzki, fundamenty, nasypy drogowe oraz kolejowe, itp. Kontrolę zagęszczenia gruntu zaleca się również przeprowadzić po wykonaniu pali żwirowych czy kolumn wymiany dynamicznej.
pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenia wodnoprawne

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne.
Operat składa się z części opisowej oraz graficznej.
badanie gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

Badanie gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

W miejscach gdzie swoim zasięgiem nie obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej, aby wyeliminować drogie użytkowania szamb, coraz popularniejsze stają się przydomowe oczyszczalnie ścieków.