Zamierzasz wybudować domek jednorodzinny? Zacznij od zbadania gruntu.

Wiedza na temat warstw gruntowych znajdujących się pod projektowanym obiektem budowlanym umożliwia Inwestorowi dokładniejsze oszacowanie kosztów związanych z budową. Badanie gruntu pod domek jednorodzinny i konsultacja z naszym pracownikiem w zakresie konstrukcji posadowienia obiektu umożliwi weryfikację przyjętych w projekcie rozwiązań i optymalizację konstrukcji fundamentów pod względem bezpieczeństwa i kosztów. Ponadto, podczas wykonywania badań gruntowych może okazać się, że dotychczas poczynione założenia dotyczące konstrukcji domku jednorodzinnego okażą się niewspółmierne do kosztów. Dobrym przykładem jest tutaj projektowanie piwnic na terenach, na których utrzymuje się wysoki poziom wód gruntowych. Koszty takiego przedsięwzięcia mogą okazać się zaskakująco duże, a próby oszczędzania na izolacji lub konstrukcji takiej piwnicy mogą prowadzić do znacznych przecieków, bardzo trudnych do zatamowania już po wybudowaniu obiektu.

Zachęcamy do zapoznania się z całą naszą ofertą.

Zamierzasz kupić działkę pod obiekt budowlany? Zacznij od zbadania gruntu.

Często spotykamy się ze zjawiskiem całkowitego pomijania kwestii warunków gruntowych przy podejmowaniu decyzji o kupnie działki budowlanej. Biorąc pod uwagę fakt, jak ważną rolę w całym procesie inwestycyjnym pełni grunt nie powinniśmy pozwalać, żeby o jego właściwościach dowiadywać się przed samym rozpoczęciem budowy. Stojąc na naszej nowej działce powinniśmy wiedzieć na czym stoimy, bo grunt to podstawa. Kwestie związane z warunkami geotechnicznymi panującymi na działce mogą w dużej mierze zdecydować o kupnie lub rezygnacji z danego terenu. Niekorzystne warunki gruntowe wiążą bowiem ze znacznymi kosztami na każdym etapie inwestycji:

– projektowanie – konieczne mogą okazać się konsultacje z więcej niż jednym projektantem w celu ustalenia najbardziej ekonomicznego, a jednocześnie bezpiecznego sposobu posadowienia.

– realizacja – w najlepszym przypadku wystarczy zwiększenie rozmiarów fundamentów i  wykonanie odpowiedniego systemu drenażowego, w najgorszym może zaistnieć konieczność wymiany gruntu lub posadowienia obiektu na kosztownych fundamentach pośrednich (pale)

– użytkowanie – grubość warstwy humusu, rodzaj gruntu przypowierzchniowego, występowanie nasypów niebudowlanych…te kwestie mogą mieć ogromny wpływ na przyszłą uprawę terenów wokół domu w sposób, który będzie dawał przyjemność zamiast ciągłej walki z podłożem.

Korzyści z wykonania badania gruntu pod domek jednorodzinny

  • Spełnienie warunku formalnego dotyczącego sporządzenia opinii geotechnicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę
  • Możliwość podjęcia decyzji o zakupie działki będąc świadomym ewentualnych konsekwencji związanych z trudnymi warunkami geotechnicznymi
  • Możliwość dokładnego oszacowania kosztów inwestycji.

Jak zamówić wykonanie badania